Projects

דירת הציירת

סטיילינג לדירת 4 חדרים של ציירת על הכרמל בחיפה.

אופק משפחתי

בניית בית שיתאים למשפחה עם ילדים בוגרים ומתבגרים ולהורים שאוהבים לארח.

בלדה לחוזרת לקיבוץ

בית בן 136 מ"ר לבת קיבוץ  שחזרה אליו עם ילדיה הבוגרים. המטרה: יצירת בית קומפקטי, פשוט ופונקציונאלי. מקום לחזור אליו הביתה.

הזדמנות נוספת

שיפוץ מסיבי וכולל של בית דו קומתי במרכז חדרה המטרה: לסדר מחדש את המרחב עבור משפחה שהבית היה צר על מידותיה.

זכרונות מהודו

בניה של בית דו קומתי בקיבוץ עבור משפחה עם ילדים, שחזרה משהות ממושכת בהודו.